TAITO STATION Tradz

Creative Director/ Graphic Designer : Yohei Shinmura[トトト]
Cinematographer/Edit : Ryosuke Nozawa[Lilt]
Gaffer : Hirotsugu Hamada hirotsugu_hamada
Composer : Takashi Teshigawara
Hair/make-up : YOSHIMIKI