VANS LITE Web CM

-Cast-
Nanami Nagura
Yacheemi
Katy
Juna
Aku
Francesca

Creative direction / Art direction / Graphic design
Yohei Shinmura (tototo inc.)

-Director-
Ryosuke Nozawa (LiLt)

-Director of Photography-
GAKU
-Chief Camera Assistant-
Sei Shimura

-Lighting Director-
Akihiro Numata
-Chief Lighting Assistant-
Arata Nakatsuka
-2nd Lighting Assistant-
Nagisa Miyazono
Toshihiko Takuma
Haruka Suzuki

-Props Stylist-
Fuyuto Tobita

-Stylist-
Kodai Suehiro
-Stylist Assistant-
Nanako Maeda

-Hair&Make-up-
Miyuu Takeuchi
Miki Yoshizawa
-Hair&Make-up Assistant-
Nana Ashidachi

-Photographer-
Sakai De Jun

-Production Driver-
Masatoshi Ishikawa

-Online Editor-
Tomoya Sugino (Drift)

-Colorist-
Oudai Kojima (OUD Pro.)

-3DCG-
SHOTARO

-Sound Design-
SEIKI

-Production Manager-
Ko Sato (THINGS.)
Yuta Kobayashi

-Production Assitant-
Shota Watanabe / Yoshihiro Sakata / Naoya Yoshioka (THINGS.)

-Line Producer-
Satoshi Imamura (THINGS.)

-Producer-
Ryohey Tachiyama (RALLY Tokyo inc.)

-Executive Producer-
Hidemi Terachi

-Production-
RALLY Tokyo inc.